Dit vinden Leidenaren van de Haarlemmerstraat
verhaal, gepubliceerd op 25 Feb 2020, door Tom Vermeulen en Anne Rombouts

Van veel mensen om ons heen hoorden wij dat ze nooit in het laatste stukje van de Haarlemmerstraat komen. ‘Omdat daar toch niks meer zit’, gaven ze dan aan. Maar na een beetje onderzoek, blijkt de winkelleegstand in Leiden wel mee te vallen. Er zijn juist heel veel initiatieven om het probleem aan te pakken. We vroegen aan het winkelend publiek in de Leidse binnenstad wat zij ervaren van de leegstand in hun stad. 

Voor een leegstaand pand staat een kalende man met een norse blik voor zich uit te staren. Hij rookt langzaam zijn sigaret op en maakt aanstalten om verder te lopen. Het valt hem op dat er minder mensen in de stad winkelen dan vroeger, en dat nog wel op een vrijdagmiddag. Toch geeft hij een optimistisch antwoord op de vraag hoe hij de winkelleegstand ervaart. Hij geeft aan dat hij zeker wat merkt van de leegstand, maar hij ziet ook dat er steeds meer nieuwe boetiekjes en andere initiatieven van ondernemers bij komen.

Deze optimistische sfeer is te merken bij een groot deel van het winkelend publiek. Die kleine boetiekjes, originele horecaconcepten en vintage winkels worden positief opgevangen.  Maar veel mensen blijven ook kritisch. Een aantal geeft aan dat leegstaande panden voor een negatief straatbeeld zorgen en ze zijn sceptisch over de verandering die de opgeknapte Haarlemmerstraat heeft opgeleverd.

Parkeren

Een ander punt van kritiek dat we horen, is het parkeerprobleem. Een oudere man, Leienaar in hart en nieren zoals hij zichzelf noemt, geeft aan dat het grootste probleem van de Leidse binnenstad is dat men hier niet kan parkeren. Ze kiezen dan al snel voor een plek die ze veel makkelijker kunnen bereiken, zoals Leiderdorp, legt hij uit. ‘Daar heb je ook een heel winkelcentrum en mensen kunnen er tenminste hun auto kwijt, dat trekt veel meer publiek natuurlijk.’

 

Maar wat deze meneer zegt, komt niet overeen met de cijfers. Uit de cijfers blijkt namelijk dat de leegstand in Leiderdorp veel hoger is dan in Leiden. Dit is te verklaren door de woonboulevard in Leiderdorp. Hier ligt een aantal zeer grote panden met een groot winkeloppervlak. Als één van de panden leeg komt te staan, schiet het totale winkeloppervlak dat leegstaat direct omhoog.

Naast het parkeerprobleem, is online winkelen een veelgehoorde oorzaak voor de winkelleegstand. Veel van de ondervraagde personen geven aan dat online winkelen funest is voor de fysieke winkels. Een groot deel van hen heeft een erg negatief beeld over het effect van online winkelen voor winkeliers in de Leidse binnenstad. Zo geven zij aan dat de omzet hierdoor enorm terugloopt en steeds meer mensen ervoor kiezen om hun inkopen via internet te doen.

Fysieke winkels

Toch is het niet zo zwart-wit als veelal gedacht wordt. Zo stelt retailexpert Hans van Tellingen dat we 91 procent van onze aankopen nog steeds in fysieke winkels doen. Dit wordt bevestigd door Edwin Buitelaar, hoogleraar geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij het Centraal Planbureau voor Leefomgeving. ‘We kopen nog steeds het grootste deel van onze producten fysiek. De invloed van online is niet zo groot als er gesuggereerd wordt, maar e-commerce is wel in een lift.’

Om meer mensen naar de Haarlemmerstraat te trekken had een ondervraagde vrouw een zeer unieke oplossing, namelijk kringloopwinkels. Volgens haar zou dit zomaar eens de oplossing zijn om een winkelstraat bruisend te maken. Bekijk onderstaande video wat ze hierover te zeggen heeft.

 

Toch vinden de meeste ondervraagden dat het wel meevalt met de leegstand in de Haarlemmer. Ze zien wel dat er panden leeg zijn, maar ook dat deze vaak weer snel opgevuld worden. Ook dit bevestigen de cijfers. Het leegstandspercentage ligt in Leiden rond de vijf procent, terwijl het landelijke percentage rond de acht lag in 2018. Leiden doet het dus helemaal niet zo slecht.

Om de winkelleegstand die er wel is te beperken, houdt het Centrum Management Leiden nauw contact met ondernemers, pandeigenaren en de gemeente. Zo zijn ze precies op de hoogte van hoe het ervoor staat met een winkel en wanneer er bezichtigingen zijn in leegstaande panden. Ook organiseert het soms acties om ondernemers een duwtje in de rug te geven. Ze zijn dus veel bezig met de aanpak van winkelleegstand en stimuleren nieuwe initiatieven van ondernemers.

Toch valt het niet iedereen op dat er zo hard gewerkt wordt om ook het achterste gedeelte van de Haarlemmerstraat aan te pakken. De mevrouw in onderstaande video heeft het gevoel dat het winkelgebied  voornamelijk in het midden van de Haarlemmerstraat gecentreerd is.

 

 

Ondanks de vele initiatieven van de gemeente en het Centrum Management Leiden, durft nog niet iedereen zich positief uit te spreken over de leegstand in de Haarlemmerstraat. Toch wordt het wel gezien dat leegstaande panden snel weer opgevuld worden. De mevrouw hierboven heeft misschien niet direct een oplossing voor de winkelleegstand in Leiden, maar zolang het Centrum Management en de gemeente zich blijven inzetten om de leegstand aan te pakken, is er geen sprake van een probleem.

Wil je meer horen over winkelleegstand in Leiden, of over de ervaring van Leidse ondernemers? Luister dan hier onze podcast.