Bewust boeren. Interview met Lisanne Oskam
interview, gepubliceerd op 24 Feb 2020, door Bianca Poort

Als voorzitter van Boert Bewust is Lisanne Oskam dagelijks bezig om Nederlandse boeren meer met stedelingen te verbinden. Door boeren op te leiden en de mogelijkheid te geven om hun verhaal te vertellen, probeert zij hen aan een meer betrokken rol in de samenleving te helpen.

De kloof tussen boer en burger lijkt vooral gebaseerd te zijn op vooroordelen. Hoe ziet u dat?
“Het klopt dat de kloof gebaseerd is op vooroordelen. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom we Boert Bewust opgericht hebben. Wij willen de samenleving en de agrisector graag met elkaar in gesprek brengen om van beide kanten goed naar elkaar te luisteren. Vanuit de samenleving leven er vooroordelen over de agrisector, maar andersom ook. Op sommige punten wordt je het misschien niet eens met je gesprekspartner, maar dat is niet zo erg, zolang je elkaar maar respecteert. Eén van onze doelen is boeren daarbij te helpen door middel van trainingen. Denk bijvoorbeeld aan trainingen over storytelling of over verbindend ondernemen.” 

Waar denkt u dat het sentiment onder de boeren vandaan komt?
“De agrarische sector heeft in het verleden veel ruimte gehad om te ondernemen en boeren werden zeer gewaardeerd in wat ze deden. Maar Nederland wordt voller en de stad komt steeds meer op het platteland terecht. Dat betekent dat een agrarisch ondernemer nu ‘samen met de buren’ moeten ondernemen, omdat ze fysiek zo dicht bij elkaar zitten. Daarnaast kunnen mensen zich steeds makkelijker informeren over alles wat er in de wereld speelt. Daardoor vormen ze ook eerder een mening over bepaalde onderwerpen. Mensen zijn mondiger en vertellen, vooral via sociale media, wat hen opvalt en dwarszit. De groene partijen in Nederland voeden deze informatie. Dit kan frustrerend zijn, want vaak zijn deze meningen niet gebaseerd op de hele waarheid.

De wereld is dus aan het veranderen en daar moeten we als sector in mee veranderen. Dat is op zich geen probleem, maar heel veel agrarische ondernemers verdienen in verhouding gewoon te weinig. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de melkprijs van de laatste dertig jaar. Die is nog steeds hetzelfde… en dus houden boeren meer koeien om toch te kunnen rondkomen. De wil om te veranderen is er wel, maar het geld niet. En je kunt niet groen ondernemen als je rood staat, helaas.”

Hoe proberen jullie om de afstand tussen boeren en niet-boeren te verkleinen? 
We zijn bezig om Boert Bewust landelijk uit te rollen. We trainen onze deelnemers, geven ze ruimte door middel van een website en sociale media. We doen streekgericht veel activiteiten, maar zijn bijvoorbeeld landelijk ook actief in een samenwerkingsverband met onder andere LTO en Wakker Boer. En we hebben bijvoorbeeld acties zoals #makeadate2020. Bij deze actie worden boeren en niet-boeren aan elkaar gekoppeld om rond Valentijnsdag een gesprek aan te gaan over een thema dat boer én samenleving raakt. Zowel boer als burger worden op deze manier uitgedaagd om verder dan de eigen bubbel te kijken.”

Wat zouden zowel boeren als (Rand)stedelingen kunnen doen om de afstand tot elkaar te verminderen?
“Altijd het gesprek aangaan en blijven luisteren naar elkaar.”

 

 
Dit korte interview is gebruikt als bijdrage aan een longread (te zien op queester.nl/boeren).