Boerenprotesten: waarom ook alweer?
explainer, gepubliceerd op 24 Feb 2020, door Mark Ketelaars

Onder de Nederlandse boeren heerst woede. Deze boosheid is gericht tegen de overheid, maar ook jegens de mensen uit de stad door wie de plattelanders zich niet begrepen voelen. Meerdere keren werden de trekkers gestart en koers gezet richting de Randstad om de belangen van de boeren te verdedigen. Onderstaand overzicht verklaart en geeft het sentiment onder de boeren weer.