Aantal misdrijven Nederland gedaald, diefstal en inbraak komt nog meeste voor

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland tussen 2010-2017 is gedaald. Inbraak en diefstal zijn de meest voorkomende misdrijven en komen relatief het meest voor in de Randstad.

Tussen 2010 en 2017 is aantal geregistreerde misdrijven in Nederland constant afgenomen. In 2010 was nog sprake van 1.200.000 jaarlijkse meldingen, maar dat aantal is gedaald tot bijna 800.000 in 2017. Verreweg de grootste categorie van alle misdrijven in 2017 blijft diefstal en inbraak.

Inbraak en diefstal

In de randstadprovincies zijn de meldingen van inbraak en diefstal relatief gezien hetzelfde, maar buiten de Randstad komt deze categorie van misdrijven relatief minder voor. In Noord-Holland daalde het aantal meldingen in de categorie tussen 2010-2017 van circa 150.000 naar 110.000 meldingen, terwijl in Friesland het aantal meldingen terugliep van 16.000 naar 11.500 meldingen. Ondanks het relatieve verschil in het aantal meldingen van diefstal en inbraak per provincie, daalde het absolute cijfer van de categorie tussen 2010-2017.