portfolio | Nikki IJzerman
Verhef je woorden, niet je stem
 

Wie heeft er nog een abonnement op het NRC als je net zo makkelijk Facebook kunt openen? Waarom zouden burgers nog naar het journaal kijken als politici het wegzetten als nepnieuws? En wat is nog het nut van journalisten nu iedereen zelf informatie kan opzoeken en publiceren?

Juist nu de journalistiek onder grotere druk komt te staan, wordt de maatschappelijke waarde ervan voor mij steeds duidelijker. Het heeft me doen realiseren dat het niet alleen draait om het verhaal zelf, maar om alles dat eraan vooraf gaat. Het gaat om het verifiëren van feiten, het toepassen van hoor en wederhoor, het gebruiken van meer dan één bron en het belang van een transparante werkwijze. Het gaat om het aanbrengen van nuance in kwesties die worden gedomineerd door extreme opvattingen. En het gaat om het geven van een stem aan mensen die te vaak worden overschreeuwd. Want iedere journalist weet: er zitten altijd meerdere kanten een verhaal.

mijn producties
 
Profielfoto
contact met