portfolio | Sara Visser
Onderzoek alles, en behoud je onafhankelijkheid
 

 

Nieuwsgierigheid – willen ontdekken en begrijpen – is de rode lijn door mijn studerende leven: ik heb mijn studies en vakken altijd gekozen op basis van die nieuwsgierigheid; altijd prímair gekozen voor datgene waar mijn belangstelling ligt. Deze belangstelling is breed. Zodoende heb ik inmiddels een diploma BA Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties en Rechtsgeleerdheid op zak en zit ik nu in de afrondende fase van de master Rechtsgeleerdheid: Encyclopedie en Filosofie van het Recht. Maar wat ga ik straks doen met die academische bagage? Deze vraag bracht mij bij de master Journalistiek & Nieuwe Media.

Als kritische, maatschappelijk geëngageerde student, met interesse in het publieke debat en veel affiniteit met tekst en taal, heb ik het nieuws en maatschappelijke ontwikkelingen altijd willen begrijpen en duiden. Dit sluit  natuurlijk aan bij mijn studieachtergrond, maar meer nog bij de kern van de journalistiek, waartoe ik mij altijd al aangetrokken heb gevoeld. Met mijn academische achtergrond wil ik de wereld verder gaan ontdekken, onbevooroordeeld en vanuit een actieve betrokkenheid bij de samenleving: de journalistiek in.

Klimaatverandering, de coronacrisis, de toeslagenaffaire: de wereld lijkt steeds complexer te worden. Mensen hebben er steeds minder grip op, en trekken zich terug in eigen bubbels. ‘De waarheid’ komt zo in toenemende mate onder druk te staan. Het tegengaan van deze ontwikkeling en het voor een breed publiek inzichtelijk maken van de weerbarstige, complexe realiteit vraagt om goede journalistiek. Daaraan wil ik een wezenlijke bijdrage leveren.

mijn producties
 
Profielfoto Sara
contact met Sara